Khói – tài liệu không có tiêu đề (official)

Download/Stream “tài liệu không có tiêu đề”:
https://lnk.to/khoidarealest-tlkctd

Performed by Khói
Written by Khói
Prod. by Chill Denis
Video by Khói

follow Khói:
/spotify: https://open.spotify.com/artist/3FZ4GX2mWNn7XElse3fQWd
/iTunes: https://music.apple.com/us/artist/kh%C3%B3i/105645934
/instagram: https://www.instagram.com/khoidarealest/
/youtube: https://www.youtube.com/c/Khoidarealest
/soundcloud: https://soundcloud.com/khoidarealest
/facebook:
////page: https://www.facebook.com/khoidarealestaudio/
////Profile: https://www.facebook.com/khoidarealest1705
#Khoidarealest #tlkctd #cysalbum #cuocyeusau #Khói

© 2020 Khoidarealest

Khói - tài liệu không có tiêu đề (official)

Khói – tài liệu không có tiêu đề (official)

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *