VTC14_Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất

(Truyền hình VTC14) – Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất:
Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng. Và theo Nghị định mới, Mức giá tối đa cao nhất đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.

VTC14_Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất

VTC14_Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất

Chia sẻ bởi: XanhNavy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *