Làm thế nào để vượt qua sự chán nản ? | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại USA

Những chia sẻ trong video này giúp bạn vượt qua sự chán nản, sống an lạc và hạnh phúc

Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc (Happy Monastery) tại Hoa Kỳ
Địa chỉ: 4100 Main st, Anderson, IN 46013, USA.
Facebook: https://www.facebook.com/thichtamnguyen.net
Youtube: https://www.youtube.com/c/ThichTamNguyen-tv

❤️TRỢ DUYÊN THẦY TÂM NGUYÊN: https://troduyen.thichtamnguyen.net
Thành tâm cảm niệm công đức của quý vị đã phát tâm trợ duyên. Chúc quý vị luôn an lành.
______________________
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
______________________
#thichtamnguyen #demanlanh #thíchtâmnguyên

Làm thế nào để vượt qua sự chán nản ? | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại USA

Làm thế nào để vượt qua sự chán nản ? | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại USA

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *