[Vietsub] Lưu Ly – Thất Nguyên | 流离 – 七元

Moah – Nhạc Trung Channel♪
_____________________

Lưu Ly – Thất Nguyên
Lyricist:Hoang Đản Nhất Tiếu(荒诞一笑)
Composer:Điền Tiểu Hạo (田小昊)
Arranger: Phan Nghệ Tường (潘艺翔)
Trans: JuLy, CKey

Lyrics:
Kàn bù qīng shūqiān cánliú bǐjī
míngxìnpiàn jìlù de céngjīng
yòu xiǎngqǐ nà rì chūcì xiāngyù
míngyuè qīngfēng zài yǎndǐ
méiguānxì bùguò dòng xīnqíng qǐ
sīniàn fàngsì wú chù xúnmì
yòu hébì shùfù kǔle zìjǐ
gùshì wèiwán méi dài xù
lín yī chǎng dàyǔ gāoshāo shīyì
shìfǒu jiù néng xiàozhe shuō biélí
ǒu’ěr de xiāoxī zhǐ liǎng sān jù
què móhúle yányǔ
cónglái shì qíng yī zì zǒng liúlí
wèi wǒ bànshēng xīnbìng jiǔ nán yī
yījiù wú yán zhíbǐ bùdé tí
yòu yīrèn chuāng qián yǔ
kàn bù qīng shūqiān cánliú bǐjī
míngxìnpiàn jìlù de céngjīng
yòu xiǎngqǐ nà rì chūcì xiāngyù
míngyuè qīngfēng zài yǎndǐ
méiguānxì bùguò dòng xīnqíng qǐ
sīniàn fàngsì wú chù xúnmì
yòu hébì shùfù kǔle zìjǐ
gùshì wèiwán méi dài xù
lín yī chǎng dàyǔ gāoshāo shīyì
shìfǒu jiù néng xiàozhe shuō biélí
ǒu’ěr de xiāoxī zhǐ liǎng sān jù
què móhúle yányǔ
cónglái shì qíng yī zì zǒng liúlí
wèi wǒ bànshēng xīnbìng jiǔ nán yī
yījiù wú yán zhíbǐ bùdé tí
yòu yīrèn chuāng qián yǔ
lín yī chǎng dàyǔ gāoshāo shīyì
shìfǒu jiù néng xiàozhe shuō biélí
ǒu’ěr de xiāoxī zhǐ liǎng sān jù
què móhúle yányǔ
____________________

» Artwork by:
茵莳织花
QQ: 1803516404
微博: 茵莳织花
_______________________

» Music Store :
https://c.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=YqjldaX
_____________________

» Follow Singer :
七元
_____________________

» Follow us :
https://www.facebook.com/OuWyMeoww/​
https://www.tiktok.com/@ouwymoah​
https://www.instagram.com/ouwy.meow​
_____________________

» Playlist nhạc trung vui tươi:
https://bitly.com.vn/Q8rSq​
» Playlist nhạc trung tâm trạng:
https://bitly.com.vn/aV576​
_____________________

» Any request for music promotion or cooperation please contact us:
Email: OuWyMeow@gmail.com
_____________________

© All rights belong to their respective owners.
_____________________

♡ Thank for watching ♡
#moahnhactrungtamtrang

[Vietsub] Lưu Ly - Thất Nguyên | 流离 - 七元

[Vietsub] Lưu Ly – Thất Nguyên | 流离 – 七元

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *