[Lyrics+Vietsub] Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

►Justin Bieber
http://facebook.com/justinbieber​
http://twitter.com/justinbieber​
http://instagram.com/justinbieber

►Daniel Caesar
http://danielcaesar.com​
http://facebook.com/dannyixxi​
http://twitter.com/danielcaesar​
http://instagram.com/danielcaesar​

►Givēon
https://www.instagram.com/giveon/?hl=en​
https://twitter.com/giveon?lang=en​
https://www.facebook.com/Giveonmusic/​
https://soundcloud.com/giveon​

►Indie Team
https://www.facebook.com/indievietsub
https://www.instagram.com/indievsub

►Picture
https://unsplash.com/photos/Il–NpJ4zyc

I don’t own the copyright of the music or the photo, contact me: “chugtin96@gmail.com” if you want me to put this down

#IndieTeam

[Lyrics+Vietsub] Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

[Lyrics+Vietsub] Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *