[Playlist] Nhạc phim 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế'/网剧如此可爱的我们/ Lovely Us Ost

[Playlist] Nhạc phim ‘Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế’/网剧如此可爱的我们/ Lovely Us Ost

• Ảnh gốc : https://drive.google.com/folderview?id=1eX1WGTLoyuJER9I9wvMvLTP7Ij2V7lSU

• Mp3 : https://drive.google.com/folderview?id=1eXJLXnanJLD_fJXNuZwlrearTP_1il6S

[Playlist]
1. 0:00 Giữ chặt cậu – Nhất Khẩu Điềm
2. 2:58 Đầu hạ năm ấy – Nhậm Nhiên
3. 8:08 A sad me in your eyes – L.N Party
4. 12:26 Ngang qua thanh xuân bạn – Ca Chi Sơ Nhạc Hội
5. 16:21 Ngôi sao – Lục Kiệt
6. 21:03 Ngày mai chúng ta gặp nhau được không – Joy Fresh & JellyFi$h
7. 24:19 Chúng ta đáng yêu như thế – Diêm Kỳ Nhi

———————————————

• DO NOT RE-UPLOAD
•LIKE, SHARE AND SUBCRIBE FOR MORE VIDEOS
•THANKS FOR WATCHING

———————————————
#Chungtadangyeunhuthe
#网剧如此可爱的我们
#LovelyUsOST

[Playlist] Nhạc phim 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế'/网剧如此可爱的我们/ Lovely Us Ost

[Playlist] Nhạc phim 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế'/网剧如此可爱的我们/ Lovely Us Ost

Chia sẻ bởi: XanhNavy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *