Sửa lỗi tất cả các Shortcut đều bị mở với Notepad, Word, Excel, Google Chorme hay một phần mềm khác

Sửa lỗi tất cả các Shortcut đều bị mở với Notepad hay một phần mềm khác
Link download file: http://www.mediafire.com/download/k42d716gukitj65/General9x+Fix.inf

Sửa lỗi tất cả các Shortcut đều bị mở với Notepad, Word, Excel, Google Chorme hay một phần mềm khác

Sửa lỗi tất cả các Shortcut đều bị mở với Notepad, Word, Excel, Google Chorme hay một phần mềm khác

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *