Francis Hùng – Đầu Tư Đúng dự án và đúng Thời Điểm Để Lấy Thẻ Xanh Hoa Kỳ

Tôi post lại clip này để mời các anh chị xem.
Chúc mừng gia đình các nhà đầu tư EB5 lấy thẻ xanh Hoa Kỳ đã nghiêm túc lắng nghe lời tư vấn của chúng tôi. Nội dung được trình bày ở clip này diễn ra đúng như những gì mà tôi cùng các nhà lãnh đạo dự án, luật sư Mỹ đã nói. Hiện nay luật EB5 sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này.

Để gia hạn tiếp thì Quốc Hội Mỹ phải bỏ phiếu thông qua. Do đó, các nhà đầu tư nào có ý định tham gia dự án để lấy thẻ xanh cho cả gia đình thì hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi để xúc tiến hồ sơ thì sẽ kịp thời gian.

Xin cảm ơn các anh chị.

Francis Hùng -  Đầu Tư Đúng dự án và đúng Thời Điểm Để Lấy Thẻ Xanh Hoa Kỳ

Francis Hùng – Đầu Tư Đúng dự án và đúng Thời Điểm Để Lấy Thẻ Xanh Hoa Kỳ

Chia sẻ bởi: XanhNavy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *