Cách thêm thiết bị, đăng ký, xóa thẻ trên phần mềm SmartTAS cho đầu đọc Soyal

Cách thêm thiết bị, đăng ký, xóa thẻ trên phần mềm SmartTAS cho đầu đọc Soyal AR-725E, AR-725H, AR-721H,…
————
Tư vấn giải pháp – Cung cấp thiết bị chấm công, kiểm soát ra vào cho nhiều thương hiệu khác nhau.
Liên hệ: 0973.014.023 | 0904.628.539

Cách thêm thiết bị, đăng ký, xóa thẻ trên phần mềm SmartTAS cho đầu đọc Soyal

Cách thêm thiết bị, đăng ký, xóa thẻ trên phần mềm SmartTAS cho đầu đọc Soyal

Chia sẻ bởi: XanhNavy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *