[Vietsub] Jiyeon IU 2020 – On and Off EP.23

[Vietsub] Jiyeon & IU 2020 – On and Off EP.23
Original video: https://youtu.be/xiPxL8EDdwU

Vietsub by HarleyQueen’s
Do not reup please!

Facebook: https://www.facebook.com/stuckwithJiyeon

Subscribe for the next video ^^
Enjoy~
#JiyeonVietsub #IUVietsub
#JiyeonOnAndOff #JiyeonIU
#IU #IUJiyeon #OnAndOffEP23

[Vietsub] Jiyeon IU 2020 - On and Off EP.23

[Vietsub] Jiyeon IU 2020 – On and Off EP.23

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *