Sửa lỗi MME Internal Device Error trong Adobe Premiere Pro CC | Namloan

Lỗi này xuất hiện khì cài đặt của windows 10 và Adobe Premiere không tương thích, tức là trong cài đặt windows bạn tắt một số tính năng sẽ phải sử dụng trong Adobe Premiere, khắc phục bằng cách bật các tính năng đó lên, mời xem video.
#MMEInternalDeviceError #AdobePremiereProCC #namloanchannel #namloan
Xem hướng dẫn bằng hình ảnh tại đây: https://namloan.blogspot.com/2020/02/how-to-fix-mme-internal-device-error-in-adobe-premiere-pro-cc.html
✔️XEM THÊM: ✔️
✔️ Cách xuất video trong Adobe Premiere Pro CC: https://www.youtube.com/watch?v=A0ufTuIRk-A
✔️ Adobe Premiere: Sửa lỗi NVIDIA OpenGL Driver (unable to recover from a kernel exception): https://www.youtube.com/watch?v=fK38qLTmtyg
✔️Xuất file H264, Mp4 trong Adobe After Effects CC: https://www.youtube.com/watch?v=Cd6C3vGwC6g

Sửa lỗi MME Internal Device Error trong Adobe Premiere Pro CC | Namloan

Sửa lỗi MME Internal Device Error trong Adobe Premiere Pro CC | Namloan

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *