Thích thì làm – Tạo bài kiểm tra với Google Biểu mẫu – Giới hạn thời gian làm bài.

THÍCH THÌ LÀM: Chia sẻ những video ngắn về Latex, Tikz và các thủ thuật máy tính giúp bạn làm tốt hơn công việc của mình: https://www.youtube.com/channel/UCTEe1Ch756B7JsFfbnc9iPQ?view_as=subscriber

LATEX CƠ BẢN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQpkUtbTIEDAW08PtBDEjttaXdw8ZfOFu

HỌC TIKZ THEO CÁCH CỦA BẠN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQpkUtbTIEDAZr0B3MVf4w3VNsn2l4e3U

CHẮC AI ĐÓ SẼ CẦN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQpkUtbTIEDD4pufHvqCS4UpwJeEiCf8o

Thích thì làm - Tạo bài kiểm tra với Google Biểu mẫu - Giới hạn thời gian làm bài.

Thích thì làm – Tạo bài kiểm tra với Google Biểu mẫu – Giới hạn thời gian làm bài.

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *