Phim Tư Liệu: Về Bác Hồ

Bác đã về đây tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người ba mươi năm ấy chân không nghỉ mà đến bây giờ mới tới nơi.

Phim Tư Liệu: Về Bác Hồ

Phim Tư Liệu: Về Bác Hồ

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *