Tư liệu: "Nghệ thuật" phối hợp Nguyên tắc đòn bẩy!

Đây chỉ là clip tư liệu (không có lời giải thích), không nằm trong Chương trình VẬT LÝ VÀ CUỘC SỐNG. Các bạn có thể sử dụng để dạy học nếu thấy phù hợp.

Tư liệu: "Nghệ thuật" phối hợp Nguyên tắc đòn bẩy!

Tư liệu: "Nghệ thuật" phối hợp Nguyên tắc đòn bẩy!

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *