Lee D – Xăm ngoại ngữ lên người?

Ý nghĩa hình xăm của các cậu là gì?

Facebook page: https://www.facebook.com/leedmaggot/
Vuyage – vi vu Vietnam: https://www.facebook.com/vuyage.roadtrip/
Instagram: https://www.instagram.com/leed_1202/
Tiktok: leed_tiktok
Email: lyluudieu@gmail.com

Lee D - Xăm ngoại ngữ lên người?

Lee D – Xăm ngoại ngữ lên người?

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *