[Vietsub] Gió Nổi Lên Rồi – Ca khúc tốt nghiệp Sáng Tạo Doanh 2021 | CHUANG 2021 | 起风了

GIÓ NỔI LÊN RỒI – SÁNG TẠO DOANH 2021
起风了 – 创造营
————————————-
– Vietsub: Trầm Yên
– Edit video: 为何容易胖
https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1b7qJ?from=search&seid=8430410440266116029
————————————-
✥ Lyrics:
Zhè yī lùshàng zǒu zǒu tíng tíng
Shùnzhe shàonián piāoliú de hénjī
Mài chū chēzhàn de qián yīkè
Jìng yǒuxiē yóuyù

Bùjīn xiào
Zhè jìn xiāngqíng qiè réng wú kě bìmiǎn
Ér zhǎngyě de tiān yījiù nàme nuǎn
Fēng chuī qǐle cóngqián

Cóngqián chū shì zhè shìjiān
Wànbān liúlián kànzhe tiānbiān shì zài yǎnqián
Yě gānyuàn fùtāngdǎohuǒ qù zǒu tā yībiàn

Rújīn zǒuguò zhè shìjiān wànbān liúlián
Fānguò suìyuè bùtóng cè liǎn
Cuò bùjí fáng chuǎng rù nǐ de xiàoyán

Wǒ céng nán zìbá yú shìjiè zhī dà
Yě chénnì yú qízhōng mènghuà
Bùdé zhēn jiǎ bù zuò zhēngzhá bù jù xiàohuà

Wǒ céng jiāng qīngchūn fānyǒng chéng tā
Yě céng zhǐ jiān dànchū shèngxià
Xīn zhī suǒ dòng qiě jiù suíyuán qù ba

Nìzhe guāng xíngzǒu rèn fēng chuī yǔ dǎ

Duǎn duǎn de lù zǒu zǒu tíng tíng
Yěyǒule jǐ fēn de jùlí
Bùzhī fǔmō de shì gùshì háishì duàn xīnqíng

Yěxǔ qídài de bùguò shì yǔ shíjiān wèi dí
Zàicì kàn dào nǐ
Wēi liáng chénguāng lǐ
Xiào dé hěn tiánmì

Cóngqián chū shì zhè shìjiān
Wànbān liúlián kànzhe tiānbiān shì zài yǎnqián
Yě gānyuàn fùtāngdǎohuǒ qù zǒu tā yībiàn

Rújīn zǒuguò zhè shìjiān wànbān liúlián
Fānguò suìyuè bùtóng cè liǎn
Cuò bùjí fáng chuǎng rù nǐ de xiàoyán

Wǒ céng nán zìbá yú shìjiè zhī dà
Yě chénnì yú qízhōng mènghuà
Bùdé zhēn jiǎ bù zuò zhēngzhá bù jù xiàohuà

Wǒ céng jiāng qīngchūn fānyǒng chéng tā
Yě céng zhǐ jiān dànchū shèngxià
Xīn zhī suǒ dòng qiě jiù suí yuán qù ba

Wǎn fēng chuī qǐ nǐ bìn jiān de bái fà
Fǔ píng huíyì liú xià de bā
Nǐ de yǎnzhōng míng’àn jiāo zá yīxiào shēnghuā

Mùsè zhē zhù nǐ pánshān de bùfá
Zǒu jìn chuáng tóu cáng qǐ de huà
Huà zhōng de nǐ dīzhe tóu shuōhuà

Wǒ réng gǎntàn yú shìjiè zhī dà
Yě chénzuì yú er shí qínghuà
Bù shèng zhēn jiǎ bù zuò zhēngzhá wúwèi xiàohuà

Wǒ zhōng jiāng qīngchūn huán gěile tā
Liántóng zhǐ jiān dànchū de shèngxià
Xīn zhī suǒ dòng jiù suí fēng qùle

Yǐ ài zhī míng nǐ hái yuànyì ma
…………………………………
#gió_nổi_lên_rồi #sáng_tạo_doanh #chuang2021
#起风了 #创造营2021
————————————-
𝐁𝐚̉𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐚, 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩.
© The video’s copyright belongs to WeTV
————————————-
ღTheo dõi và đồng hành cùng Thượng Quan Gia Tộc tại:
✩Fanpage: https://www.facebook.com/ThuongQuanGiaToc
✩Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFGxCkdMWQZ7sUPd7x3qviw

[Vietsub] Gió Nổi Lên Rồi - Ca khúc tốt nghiệp Sáng Tạo Doanh 2021 | CHUANG 2021 | 起风了

[Vietsub] Gió Nổi Lên Rồi – Ca khúc tốt nghiệp Sáng Tạo Doanh 2021 | CHUANG 2021 | 起风了

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *