[Vietsub+Pinyin] Trốn chạy – Quý Ngạn Lâm | 退场 – 季彦霖 | Nhạc Hoa tâm trạng ❉Diệp Tử❉

★Translator : Shuu
★Timer : Wind Cold
★Designer & Encoder : Diệp Tử (叶子)
★ VUI LÒNG KHÔNG REUP VIDEO VÀ MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC
Email : trinh23101912@gmail.com
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6kKeI8BA5tqJB40RGki4RQ

Song : Trốn chạy (退场)
Singer: Quý Ngạn Lâm (季彦霖)
Lyrics : Chung Khiết (钟洁)
Composer : Chung Khiết (钟洁)
Arranger : Văn hóa Nguyệt Dã (月野文化)

♪ Lời bài hát + Phiên âm :
我做不到俐落的退场
你能不能别相信我会坚强
早知落得今日下场
故事开头认命受伤
黑夜竟从来没有如此漫长
想你煎熬 要和我一样
千万不要只我孤独消亡
装的洒脱还误会生性倔强
黑夜就从来没有这么感伤
酒精撕裂了灵魂挑逗着心脏
我真不舍得用那寂寞过剩
戳破你以为的高明伎俩
还是日复一日的凄凉
在天黑等天灰天灰等荒唐
真的不想懂事说谎
爱情可悲夸奖善良
黑夜竟从来没有如此漫长
想你煎熬 要和我一样
千万不要只我孤独消亡
装的洒脱还误会生性倔强
黑夜就从来没有这么感伤
酒精撕裂了灵魂挑逗着心脏
我真不舍得用那寂寞过剩
戳破你以为的高明伎俩
黑夜竟从来没有如此漫长
想你煎熬 要和我一样
千万不要只我孤独消亡
装的洒脱还误会生性倔强
黑夜就从来没有这么感伤
酒精撕裂了灵魂挑逗着心脏
我真不舍得用那寂寞过剩
戳破你以为的高明伎俩

wǒ zuò bù dào lì luò de tuìchǎng
nǐ néng bùnéng bié xiāngxìn wǒ huì jiānqiáng
zǎo zhī luòdé jīnrì xiàchǎng
gùshì kāitóu rènmìng shòushāng
hēiyè jìng cónglái méiyǒu rúcǐ màncháng
xiǎng nǐ jiān’áo yào hé wǒ yīyàng
qiān wàn bùyào zhǐ wǒ gūdú xiāowáng
zhuāng de sǎtuō hái wùhuì shēngxìng juéjiàng
hēiyè jiù cónglái méiyǒu zhème gǎnshāng
jiǔjīng sī lièle línghún tiǎodòuzhe xīnzàng
wǒ zhēn bù shědé yòng nà jìmò guòshèng
chuō pò nǐ yǐwéi de gāomíng jìliǎng
háishì rì fù yī rì de qīliáng
zài tiān hēi děng tiān huī tiān huī děng huāngtáng
zhēn de bùxiǎng dǒngshì shuōhuǎng
àiqíng kěbēi kuājiǎng shànliáng
hēiyè jìng cónglái méiyǒu rúcǐ màncháng
xiǎng nǐ jiān’áo yào hé wǒ yīyàng
qiān wàn bùyào zhǐ wǒ gūdú xiāowáng
zhuāng de sǎtuō hái wùhuì shēngxìng juéjiàng
hēiyè jiù cónglái méiyǒu zhème gǎnshāng
jiǔjīng sī lièle línghún tiǎodòuzhe xīnzàng
wǒ zhēn bù shědé yòng nà jìmò guòshèng
chuō pò nǐ yǐwéi de gāomíng jìliǎng
hēiyè jìng cónglái méiyǒu rúcǐ màncháng
xiǎng nǐ jiān’áo yào hé wǒ yīyàng
qiān wàn bùyào zhǐ wǒ gūdú xiāowáng
zhuāng de sǎtuō hái wùhuì shēngxìng juéjiàng
hēiyè jiù cónglái méiyǒu zhème gǎnshāng
jiǔjīng sī lièle línghún tiǎodòuzhe xīnzàng
wǒ zhēn bù shědé yòng nà jìmò guòshèng
chuō pò nǐ yǐwéi de gāomíng jìliǎng
————————————————————————————————–
★ If you like their music, please support genuine version. If any owner has an issue with any of the uploads please get in contact (mail) and it will be deleted immediately.
Contact us : trinh23101912@gmail.com

★ ❉歌曲跟影片版權為歌手本人及其音樂公司所有,若喜歡他們的音樂請支持正版,如版權方認為影片有侵權一事,請與我們聯絡,我們將徹底刪除影片。

❉Like, Comment, Share & Subscribe
❉喜欢的请分享及订阅本频道
#Dieptuvietsub#Trốnchạy#QuýNgạnLâm

[Vietsub+Pinyin] Trốn chạy - Quý Ngạn Lâm | 退场 - 季彦霖 | Nhạc Hoa tâm trạng ❉Diệp Tử❉

[Vietsub+Pinyin] Trốn chạy – Quý Ngạn Lâm | 退场 – 季彦霖 | Nhạc Hoa tâm trạng ❉Diệp Tử❉

Chia sẻ bởi: XanhNavy.com

1 thought on “[Vietsub+Pinyin] Trốn chạy – Quý Ngạn Lâm | 退场 – 季彦霖 | Nhạc Hoa tâm trạng ❉Diệp Tử❉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *