THỦ THUẬT KHÓ TIN VỚI ĐỒ ĂN || ĐỒ ĂN KHỔNG LỒ VÀ BÍ MẬT NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỨC ĂN

DẤU THỜI GIAN:

00:04 Tự làm đồ ăn khổng lồ

04:58 Thủ thuật thương mại thực phẩm

09:37 Mẹo với đồ ăn thừa

—————————————————————————————-
Video này được thực hiện cho mục đích giải trí. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, an toàn và độ tin cậy. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa theo thông tin trên video này đều tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Trách nhiệm của người xem là sử dụng có phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu có kế hoạch bắt chước, mô phỏng.

Video sau đây có thể có hành động được thực hiện bởi các diễn viên của chúng tôi trong môi trường được kiểm soát – vui lòng sử dụng biện pháp phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu bạn dự định sao chép.

Tất cả những tên sản phẩm và tên công ty xuất hiện trong video này là thương hiệu™ hoặc thương hiệu được đăng ký® của những tổ chức tương ứng. Việc sử dụng chúng không đồng nghĩa với việc chúng tôi có liên quan hay chứng thực cho các thương hiệu này.
—————————————————————————————-
Đăng ký 5MC Tuổi TEEN: https://bit.ly/2PAJoA6
—————————————————————————————-
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác): https://www.depositphotos.com

THỦ THUẬT KHÓ TIN VỚI ĐỒ ĂN || ĐỒ ĂN KHỔNG LỒ VÀ BÍ MẬT NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỨC ĂN

THỦ THUẬT KHÓ TIN VỚI ĐỒ ĂN || ĐỒ ĂN KHỔNG LỒ VÀ BÍ MẬT NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỨC ĂN

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

1 thought on “THỦ THUẬT KHÓ TIN VỚI ĐỒ ĂN || ĐỒ ĂN KHỔNG LỒ VÀ BÍ MẬT NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỨC ĂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *